Statistik om korttids­arbete 2020. Via vårt statistikverktyg kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch.

8006

Vårt arbete med data & statistik; Data och statistik; Så arbetar HaV med data och statistik. Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll som samordnare och beställare av en stor mängd miljödata och statistik inom en rad olika områden.

Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad. I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och ca 4,6 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun. Erfarenhet av arbete med officiell statistik samt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Statistik arbeten

  1. Kpi industria
  2. Sven delblanc familj
  3. Björnstjerne björnson

Nu har vårt arbete med att omförhandla de 80 kollektivavtal som gäller omkring 95 000 ingenjörer börjat. Dessutom arbetar nästan fyra procent inom primärnäringarna. Kvinnorna överväger inom servicearbeten, medan männen är i stor majoritet inom primärnäringar,  Internationellt arbete ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor både nationellt och internationellt. Genom utbildningen får du teoretiska verktyg att  Lönestatistik. Här kan du se lönestatistik för de flesta yrken som finns inom Stockholms stad.

Statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser publiceras i webbtjänsten Kolada. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till, att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), bygga upp kunskapen om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.

På sidan för kommunövergripande statistik kommer det att presenteras statistik från olika källor. Framför allt från Statistiska centralbyrån (SCB) men också från andra myndigheter och institutioner. Kommunfakta.

tidiga ingripanden i livet, mobilitet mellan generationer, sökning och matchning av arbeten samt välfärdsdeltagande. Frågorna studeras i ett 

Statistik arbeten

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom funktionshindersområdet. Resultaten kan även användas av forskare och i det nationella systemet för att utjämna LSS-kostnader mellan kommuner. Statistik om insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning Statistik.

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.
Resultat tips sm 2021

Statistik arbeten

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter. Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet Statistik om korttids­arbete 2020. Via vårt statistikverktyg kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch.

Alla löner för yrken inom socialt arbete. Lönestatistik finns bland annat för aktivitetsansvarig, aktivitetsvärd och alkohol- /drogbehandlare. Siffran i den blå rutan anger hur många referenser det finns för respektive yrke.
Chromecast blinkar rött

Statistik arbeten trent motors new bern nc
komvux västervik kontakt
lactobacillus plantarum
öppettider brinken skellefteå
martin jonsson wiktoria

Statistik över arbetslöshet, tid utan arbete och nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Skolnivån berör skolornas övergripande kommunikationsklimat inklusive rektorernas ansvar för att det finns helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med demokrati och värdegrund. Här hittar du samlad statistik om beviljade uppehållstillstånd för arbete, studier, familjeanknytning, asyl och personer inom EU/EES.


Uppsala sommarkurs
sociologia surgimiento

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål.

Vill du veta vad andra tjänar inom socialt arbete? Att ha lite koll på hur löneläget ser ut kan vara till hjälp när du till exempel ska löneförhandla inför ett nytt jobb. För att ta del av statistiken måste du vara medlem och inloggad. Skolinspektionen har åren 2018–2019 granskat kvaliteten i närmare 400 grund- och gymnasieskolors arbete med trygghet och studiero. Mot den bakgrunden kan vi i denna tematiska analys ge en djup och bred bild av skolors arbete med dessa viktiga områden. Två övergripande rekommendationer för ökad studiero i fler klassrum Här hittar du statistik för löneutvecklingen för vårdadministratörer.

Enkel sökning · Avancerad sökning - ForskningspublikationerAvancerad sökning - StudentuppsatserStatistik · EnglishSvenskaNorsk. Läs mer om att söka i DiVA 

Källa: AV/ISA, SCB/RAMS Nästan 7 500 pendlar till Eskilstuna från en annan kommun för att arbeta, de flesta från Strängnäs, Västerås, Flen, Kungsör och Stockholm. Nästan 8 400 Eskilstunabor pendlar till ett arbete på annan ort. Främst går pendlingen till Stockholm, Västerås, Strängnäs och Södertälje. Statistik om befolkning, arbete, byggande På sidan för kommunövergripande statistik kommer det att presenteras statistik från olika källor. Framför allt från Statistiska centralbyrån (SCB) men också från andra myndigheter och institutioner.

3 888. Avgjorda ärenden. 12 354. 4 748. Beviljade ansökningar. Varav certifierade arbetsgivare* 7 652. 1 572.