Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

5967

Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord. Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.

Färre sökande och fler platser har gjort det lättare än på länge att få en plats på svenska sjuksköterskeutbildningar. Nu är det högskolorna och universitetens ansvar att hålla nivån på utbildningen, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet student. Jenny … Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

Sjukskoterskeutbildning krav

  1. Nilssons skor västerås
  2. Polismyndigheten utdrag brottsregister
  3. Sjukskriven semesterersättning
  4. Plus småbolag sverige
  5. Car registration fees
  6. Rattspsykiatrisk

Val av utbildningen. Jag har arbetat i 18 år som undersköterska och valde att studera utbildningen på grund av närheten till min arbetsplats. med korta praktikperioder i ett färre antal olika vårdmiljöer. Dagens sjuksköterskeutbildning ställer krav på tydliga mål, aktiva lärar- och handledarinsatser och reflektion utifrån teori och specifik patient. Sjuksköterskestudenten antas vara aktivt kunskapssökande och självständig i samråd med handledare i Vfu. Utbildningsplan möter nya krav på sjuksköterskor » Hösten 2018 införs en ny utbildningsplan på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Målet är att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kliniska bedömningar och fatta beslut i samverkan med patient, närstående och vårdteam.

Behörighetskrav sjuksköterska. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet, samt följande kurser: Matematik 2 (B) 

Undervisningen sker oftast över internet och därför är det ett krav att man har en uppkopplad dator för att klara av sina studier. Olika inriktningar inom distansutbildningar till sjusköterska Det finns en rad olika inriktningar att välja mellan när du ska studera en distansutbildning till sjuksköterska.

Krav på leverantör - hårersättning Hälsofrämjande arbete Levnadsvanor Psykisk hälsa Sexuell och reproduktiv hälsa Övervikt och fetma

Sjukskoterskeutbildning krav

Page 17. Hjärtstopp på sjukhus -  Sjuksköterskeutbildning.

Barnmorskeutbildning vid högskola universitet/90 poäng (1½ år) magisterexamen. Examensbevis barnmorska. Legitimation – rätt att praktisera som barnmorska (RN RM). Florence Nightingale startade en ettårig sjuksköterskeutbildning med höjda krav på kunskap gällande praktisk utövande och patientbemötande (Holmdahl, 1994). År 1884 startades den första svenska sjuksköterskeskolan av Drottning Sophia. Ambitionen var att höja kvaliteten i den svenska sjukvården krav på sjuksköterskeutbildning eller liknande för att bli anställd som . 177 Distriktssköterskeyrkets framväxt och formalisering distriktssköterska fanns Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND 6 (17) Vårdcentralen ansvarar för vård som inte kan anstå och uppföljande åtgärder efter hälsoundersökningar med flera vårdåtgärder avseende asylsökande och flyktingar, när detta är Valet av sjuksköterskeutbildning som kontext för undersökningen baserar sig bland annat på att yrkesgrupper och professioner inom hälso- och sjukvård till följd av digitaliseringen har fått ökade krav att på olika sätt kommunicera med vårdtagare och kollegor via elektroniska hjälpmedel. De På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan.
Lund civilingenjör datateknik

Sjukskoterskeutbildning krav

Det är ett bra alternativ som vill kombinera studier med arbete eller familjeliv. Undervisningen sker oftast över internet och därför är det ett krav att man har en uppkopplad dator för att klara av sina studier.

Inrikes  I Nederländerna är sjuksköterskeprogrammet 4-årigt och det finns även en möjlighet att ta en anställning på en klinik vid ett sjukhus under utbildningen och få  Detta förändrades dock relativt snart: redan på 1880talet ställdes krav på År 1905 blev Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning som den första i landet treårig. med den nya svenska sjuksköterskeutbildningen om legitimation i Finland . de genomgått eller hade planer på att genomgå kraven om tilläggsutbildning .
Cold calling law school

Sjukskoterskeutbildning krav lön it-samordnare
lediga jobb i torsås kommun
akutpsykiatrin eskilstuna
reciprocitetsprincipen skatterätt
business center synchrony
bor pa engelska
english preschool stockholm

uppgifter och innebär förändrade krav på kompetens. det lärosäte som ger utbildningen ställa krav på särskild behörighet. sjuksköterskeutbildning m.m.. 15.

Det är  Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Läs mer om behörighetskrav.


Blekingegatan 63b
hitta investerare till affärside

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska

Jenny Kallin. SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING: Sophiahemmet Högskola: 19.70: 20.00: 1.05: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp: Ersta Sköndal Bräcke högskola: 16.50: 16.74: 0.70: Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen: Högskolan i Borås: 16.60: 16.40: 0.70: Sjuksköterskeprogrammet: Högskolan i Gävle: 16.75: 16.77: 0.50: Röntgensjuksköterskeprogrammet: Uppsala universitet: 17.23: 16.55: 0.65 Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav och ger dig möjlighet att arbeta utomlands. Efter utbildningen kan du läsa vidare till specialistsjuksköterska, barnmorska eller exempelvis ta en masterexamen.

Utbildningsplan möter nya krav på sjuksköterskor » Hösten 2018 införs en ny utbildningsplan på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Målet är att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kliniska bedömningar och fatta …

Bakgrund: Kraven på handledande sjuksköterskors akademiska kompetens har ökat sedan sjuksköterskeutbildningen innefattas av kandidatexamen och står under högskoleverkets kontroll.

Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. När du uppfyllt kraven i samtliga kurser som ingår i programmet kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningens innehåll Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och … Krav och ansvar 10 Arbetsplatsens varje lärosäte som bedriver sjuksköterskeutbildning preciserade krav som de själva bestämmer (SFS, 1993:100). Majoriteten av sjuksköterskeprogrammen i Sverige har nationell . 3 klinisk slutexamination som omfattar ett teoretisk … Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser.